Foto Expert Duet Expert Sp. z o.o. Al. Pokoju 78 31-564 Kraków

o konkursie |  strona główna |  Rejestracja

REGULAMIN  OGÓLNY  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

„ ZRÓBMY   SOBIE PORTRET”

EDYCJA 2014 

 1. W konkursie fotograficznym „ZróbMY sobie  portret” mogą brać udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych wraz z osobami towarzyszacymi  i rodziną
 2. Dla wszystkich osób konkurs odbywa się w tym samym czasie tj. od 15-05-2014 do 15.09.2014.
 3. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii przy Al. Pokoju 78 w Krakowie.
 4. Organizatorem Konkursu jest „Duet Expert” Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564  Kraków, NIP 675-145-96-76.
 5. Nagrodą główną w Konkursie jest kwota pienięzna 500.00zł. Nagrodę nalezy odebrac w terminie wskazanym przez organizatora. Nie odebrana nagroda w terminie przepada.  Nie można  przekazać innej osobie praw do nagrody. Podatek od nagrody opłaca organizator.
 6. Patronami Medialnymi są: Nasze Miasto, CzasDzieci.pl, RodzinnyKraków.pl.
 7. W konkursie biorą udział zdjęcia wykonane tylko w Studiu Fotografii przy Al.Pokoju 78    w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 8. Każdemu uczestnikowi wraz z osobami towarzyszącwykonywane jest ok. 30 ujęć, spośród których organizator wybiera jedno ujęcie , które bierze udział w konkursie. Uczestnik konkursu otrzymuje je bezpłatnie w formie odbitki 15x21cm. Odbiór zdjęć konkursowych odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma fotografię rodzinną gratis, wybraną przez organizatora spośród 10 zdjęć, wykonywanych każdej rodzinie.
 9. Nieodebrane zdjęcia konkursowe nie biorą udziału w konkursie i nie mogą być umieszczone w galerii na stronie internetowej.
 10. Pozostałe zdjęcia można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii  „Duet Expert” Sp. z o.o.
 11. Zdjęcia konkursowe należy odebrać obowiązkowo w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają być darmowe i wydawane będą odpłatnie zgodnie z cennikiem Studia Fotografii, ustalonym na potrzeby Konkursu.
 12. Dodatkowo złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.
 13. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie konkursowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.
 14. Zakończenie konkursu jest dla wszystkich uczestników posiadających zaproszenia wydawane po zakończeniu konkursu.
 15. Zwycięskie zdjęcia  zostaną wyłonione przez JURY , 
 16. Jury konkursu jest organizator.
 17. Decyzja jury jest ostateczna i  niepodważalna.
 18. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność  tylko i wyłącznie Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564  Kraków, NIP 675-145-96-76. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 19. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników jak i przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni oświadczają,  iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.
 20. uczestnicy osoby towarzyszące uczestnikom, Opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. oraz  sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883  oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.
 21. Zdjęcia konkursowe rodzin umieszczone będą na stronie internetowej www.foto-expert.net.pl.
 22. Zdjęcia konkursowe wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „Duet Expert”       Sp. z o.o. i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa  lub pracownika Studia.
 23. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. Termin zakończenia konkursu jest ostateczny.
 24. W każdej edycji konkursu można wziąć udział tylko jeden raz.
 25. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Duet Expert Sp. z o.o.